Uesugi no Terutora (From the Series Yoshitoshi's Courageous Warriors) - Tsukioka Yoshitoshi

No valid image!
To the top